Ảnh đại diện của sichupu
@sichupu
Làm thành viên từ Ngày 21 tháng 12 năm 2007
0 Đề xuất

sichupu

Trực tuyến Ngoại tuyến
Current IT consultant business owner, network administrator, systems administrator, programmer, robot designer, now lives in the tropical and beautiful archipelago of Indonesia. Complete resume & portfolio available upon request. My Expertise : * Freelance programmer * 3 years experience in IT consultant. * 4 years experience in network and systems administrator. * Masking IP address / Anonymous IP * Search Engine Optimization * Robot designer * PocketPC software developer * PHP & MySQL expert * Oracle, Microsoft SQL Server, MS Access, PostgreSQL * LAN * WAN * Cisco Router * Client Server Concept * Remote Access * WAP, GPRS * VPN Server * Database Server * File Server * Domain Server * Mail Server * Antispam Server * SMS Gateway * PLC * Hardware Interfacing * Firewall * Content Management System * e-commerce * Physical Network Troubleshooting My Tools : * Macromedia Dreamweaver, Macromedia Firework, Macromedia Flash * Engineering Software : AutoCad, Nastran, Catia, ProEngineering, Autodesk Revit, Solidwork, Autodesk Inventor * Electronic Software : Electronic Workbench, Protel * Image Processor Software : Adobe Photoshop, Adobe ImageReady , Autocad, ArcSoft PhotoStudio, Corel * Audio Processor Software : Audio Catalyst, Cakewalk, Goldwave, Cool Edit * Video Processor Software : Ulead Video Studio, Pinacle, Adobe Premier
$10 USD/giờ
1 đánh giá
1.0
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 50%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự