Ảnh đại diện của sid0
@sid0
Cờ của Pakistan Karachi, Pakistan
Thành viên từ December, 2009
2 Đề xuất

sid0

Trực tuyến Ngoại tuyến
Want a fantastic looking and profit- generating website, more traffic, links and subscribers? Sid Techno gives you the solutions you need to...
$25 USD/giờ
215 đánh giá
7.0
  • 80%Các công việc hoàn thành
  • 98%Đúng ngân sách
  • 89%Đúng giờ
  • 18%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Infinitix global

Jan 2011 - Dec 2011 (11 months)

get too much experience from this job

Giáo dục

A Level

2011 - 2012 (1 year)

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự