Ảnh đại diện của sikandarnayyab
@sikandarnayyab
Cờ của Pakistan Rawal Pindi, Pakistan
Member since Ngày 03 tháng 07 năm 2009
0 Đề xuất

M.Ramzan Sikandar

Trực tuyến Ngoại tuyến
I have 12 year expert level experience in different technologies i.e. .Net , iOS and MS-SQL Specially work on health care IT Projects for EHR with following Certifications:- ->CCHIT, ->E-Prescription - Surescript ->MU Stage1 and Stage 2, ->Emdeon Services like Eligiblity, Claimstatus, RTA, ERA etc. ->EPA, ->EPCS. ->E-Labs etc. Now i am also working on iOS products in Objective-c and XCode - swift language.
$13 USD/giờ
2 đánh giá
2.8
 • 100%Các công việc hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng giờ
 • 100%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

 • hình của Forwardthinker Project for Ramzan Only $160.00 USD

  “Ramzan is a bright mind but most of all and honest guy. Keep up the good work!”

 • hình của Forwardthinker Project from Ramzan2 $100.00 USD

  “Excellent communication and a quality code. A pleasure to deal with and will use again.”

Kinh nghiệm

Team Lead Development (iOS, .Net)

Oct 2013

Working on EHR Product for following certifications. ->E-Prescription - Surescript ->MU Stage1 and Stage 2, ->Emdeon Services like Eligiblity, Claimstatus, RTA, ERA etc. ->EPA, ->EPCS. ->E-Labs etc. Now i am also working on iOS products in Objective-c and XCode - swift language.

Web Team Lead

Nov 2011 - Sep 2013 (1 year)

Worked on company domain Web Projects for i.e

Free Lancer

Feb 2009

Worked on many projects like SEO Work Database Work Surescript certification etc.

Team Lead

Jan 2006 - Nov 2011 (5 years)

Health Care Projects like ->CCHIT, ->E-Prescription - Surescript ->MU Stage1 and Stage 2, ->Emdeon Services like Eligiblity, Claimstatus, RTA, ERA etc. Worked on EDI Services etc.

Giáo dục

MCS

2000 - 2003 (3 years)

BCS

1998 - 2000 (2 years)

Chứng chỉ

Surescript (2010)

Surescript

Các xuất bản

IT Development Projects

Working for Software Development Projects.

Các Chứng Nhận

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer Ưa Thích
 • Đã Xác Thực Thanh Toán
 • Đã Xác Thực Điện Thoại
 • Đã Xác Thực Danh Tính
 • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự