Ảnh đại diện của silver82
@silver82
Cờ của Singapore Singapore, Singapore
Member since Ngày 10 tháng 02 năm 2007
0 Đề xuất

silver82

Trực tuyến Ngoại tuyến
I have more than 10 years experience in supporting freelancing projects, previously from until it is being bought over by My skillset / previous projects exposure include below: 1) PHP, with framework YiiFramework and CodeIgniter. I also built custom website data scraper using PHP / MySQL solution 2) Javascript / JQuery / AJAX 3) HTML5 / CSS3 4) MySQL 5) Java, J2EE with glassfish / tomcat server 6) .NET 7) Objective-C, yes, for iphone app development Integration Done before: 1) Paypal webcheckout and IPN 2) 3) 4) google charts
168 đánh giá
6.2
  • 90%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 37%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự