Profile image of Silverrr
@Silverrr
Member since May, 2006
0 Đề xuất

Silverrr

Trực tuyến Ngoại tuyến
---Computer Skills---------------------------------------------------------- • Proficient in Windows 98, 2000, XP and Mac operating systems • Wide range of knowledge in software applications such as Adobe Photoshop, Illustrator, Dreamweaver, Microsoft Office, Microsoft Outlook,Internet Explorer Mozilla Firefox and many others • Ability to create and enhance graphics for the web • Understanding of network connections and various types of computer hardware • 2 years of experience with AutoCAD software ---Personal Skills-------------------------------------------------------------- • Well organized with good time management skills • Ability to work in self-disciplined environment • Problem solving skills, strong attention to detail • Strong verbal, interpersonal and written communication skills
$25 USD/giờ
1 đánh giá
3.4
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự