Profile image of Silverrr
@Silverrr
Làm thành viên từ Ngày 18 tháng 05 năm 2006
0 Đề xuất

Silverrr

Online Offline
---Computer Skills---------------------------------------------------------- • Proficient in Windows 98, 2000, XP and Mac operating systems • Wide range of knowledge in software applications such as Adobe Photoshop, Illustrator, Dreamweaver, Microsoft Office, Microsoft Outlook,Internet Explorer Mozilla Firefox and many others • Ability to create and enhance graphics for the web • Understanding of network connections and various types of computer hardware • 2 years of experience with AutoCAD software ---Personal Skills-------------------------------------------------------------- • Well organized with good time management skills • Ability to work in self-disciplined environment • Problem solving skills, strong attention to detail • Strong verbal, interpersonal and written communication skills
$25 USD/Giờ
1 Nhận xét
3.4
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự