Ảnh đại diện của siobhancobweb
@siobhancobweb
Member since Ngày 03 tháng 10 năm 2008
0 Đề xuất

SiobhanBrogden

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am a full time student wanting to make a little extra money through proof reading and writing. I achieved an A grade in English language and literature as well as completing proofreading and editing projects for a prestigious English university.
$10 USD/giờ
2 đánh giá
0.1
 • 67%Các công việc hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng giờ
 • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Book Content Summary

Apr 2009 - Apr 2009 (1 month)

Provided a brief of 'Speed Reading for Dummies' for a presentation to students sitting the online UKCAT exam.

Proof reading

Apr 2009 - Apr 2009 (1 month)

Proof read online examination material for Cambridge University

Giáo dục

BSc (Hons) Sports Therapy

2011 - 2012 (1 year)

Chứng Nhận

 • US English Level 1
  100%
 • UK English 1
  80%

Các Chứng Nhận

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer Ưa Thích
 • Đã Xác Thực Thanh Toán
 • Đã Xác Thực Điện Thoại
 • Đã Xác Thực Danh Tính
 • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự