Ảnh đại diện của SirAlex
@SirAlex
Làm thành viên từ Ngày 20 tháng 10 năm 2008
0 Đề xuất

SirAlex

Trực tuyến Ngoại tuyến
1998 - 2002 Minsk, Belarusian State Polytechnic University. 1995 - 1998 Borisov, Borisov Polytechic College. Real work expririence from 1998: 2007 - until now, SoftInform Company: - Data Loss Prevention (DLP) technology - Search technology (develop search engine, full text search in huge text data) - Information security systems (intercepting instant messangers, emails, web information, parsing, analysing, alerting) - Database programming 2004-2007: BigBoard: - developing sales system (Delphi, MS SQL, FastReport, PDF exporting) - developing GIS system (Delphi, raster maps, object on map from MS SQL) 2003-2004: Stetskevic LLC: - Database design - Support MS Access DB - developing various projects (databases, Delphi) 1998-2003: LuxSoft-Plus Ltd.: - developing Accounting software (FoxPro, Delphi, MS SQL) Links for developed products:
$20 USD/giờ
14 đánh giá
3.4
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 38%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Software Developer

Feb 2007

- Data Loss Prevention technology - Search technology (develop search engine, full text search in huge text data) - Information security systems (intercepting instant messengers, emails, web information, parsing, analyzing, alerting) - Database programming

Giáo dục

Master

1998 - 2002 (4 years)

Bachelor

1995 - 1998 (3 years)

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự