Ảnh đại diện của skudr
@skudr
Làm thành viên từ Ngày 29 tháng 09 năm 2007
0 Đề xuất

skudr

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am an efficient designer who's goal is to produce exceptional results, no matter how large or small the project. I'm an honest person, like to keep the communication lines open at all times during all stages of the project, and respond in a timely fashion. My individual rate is substantially less than design companies/teams, but my end results are of equal, if not better standard. Please view a sample of my online portfolio at
$20 USD/giờ
3 đánh giá
3.1
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 50%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự