Ảnh đại diện của slwgroup
@slwgroup
Cờ của United States Apache Junction, United States
Làm thành viên từ Ngày 15 tháng 05 năm 2006
0 Đề xuất

slwgroup

Trực tuyến Ngoại tuyến
Areas Of Expertise: Unix / Linux, Microsoft Windows and Windows Domains, Active Directory, Microsoft Exchange, IIS, Apache Web Server, HTML, XHTML, DOM, PHP, CSS, Javascript, PHP, MySQL, ASP, MSSQL, Cisco Routers, Network Administration, System Administration, Wireless 802.11x Networks, Workstation and Server Troubleshooting, Systems Maintenance, Network Design, Information Systems Security, LAN / WAN, DNS, DHCP, WINS and other information technologies. Resume: Over nine years experience designing, implementing and supporting a variety of web applications, web and file servers, stand alone workstations and networks. Experienced in creation, maintenance and customization of static and dynamic web-based, database-driven web sites and applications. Comprehensive knowledge of general programming standards and procedures, web standards, IIS and Apache servers, pertinent computer equipment characteristics, operating system interfaces with application programs. Skilled in performing maintenance, troubleshooting, and repair of Windows based workstations and servers, UNIX/Linux servers and Cisco routers in both standalone and networked environments, Broad knowledge of PC and Macintosh software, hardware and troubleshooting. Highly proficient in troubleshooting, maintaining, testing, and repairing complex electronic systems, subsystems, and networks.
$50 USD/giờ
1 đánh giá
2.0
 • 100%Các công việc hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng giờ
 • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

 • hình của lifeischoice Website Clone $100.00 USD

  “bid over their capability...could not use final product and wasted time....”

Các Chứng Nhận

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer Ưa Thích
 • Đã Xác Thực Thanh Toán
 • Đã Xác Thực Điện Thoại
 • Đã Xác Thực Danh Tính
 • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự