Ảnh đại diện của smallcoder
@smallcoder
Member since Ngày 13 tháng 09 năm 2009
1 Đề xuất

smallcoder

Trực tuyến Ngoại tuyến
Languages: C++, Objective C , C#, Visual Basic, Java, Java Script, HTML, XML, SQL, UML Web Technologies: ASP.Net, PHP, Freemarker, Web Services (WCF/REST) Component Technologies: Custom Controls, COM+, ActiveX, DotNet Component Services Database access methods: Entity framework, , Core Data, ODBC Databases: MS SQL Server, MySQL, Oracle, DB2, MS Access, NoSQL/BigData (MongoDB) API & Libraries: NET Framework, WPF, MFC, STL, ATL, GDI+, Windows API, Windows DDK, GTK+, Cocoa and so on Platforms: Windows, Linux, Mac OS X, iOS, IBM OS/390 and so on WEB Servers: MS IIS (Internet Information Server), Apache, Tomcat (application server) Programming area: Desktop Applications, Web Applications, GUI, Database Design & Programming, Components, WDM Drivers Preferences: C++ or Net programming
$10 USD/giờ
95 đánh giá
6.8
  • 99%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 48%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Chứng chỉ

Microsoft certified professional Developer Enterprise 3.5 (2010)

Microsoft

Microsoft certified professional Developer Enterprise 3.5 Include: Web/Net/WCF developer + senior programmer level

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự