Ảnh đại diện của smartachive
@smartachive
Cờ của India Bangalore, India
Member since Ngày 18 tháng 07 năm 2009
0 Đề xuất

smartachive

Trực tuyến Ngoại tuyến
$5 USD/giờ
1 đánh giá
1.0
  • 50%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Giáo dục

B.Sc

1997 - 2000 (3 years)

Chứng chỉ

PGDCA (2003)

IGNOU

Post Gratuate Diploma in Computer Application

ADCA (2005)

IGNOU

Advance Diploma in Coputer Application

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự