Ảnh đại diện của smartknight
@smartknight
Cờ của United States Snata Clara, United States
Member since Ngày 22 tháng 04 năm 2005
0 Đề xuất

smartknight

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am harry having 11 years exp. in development(PHP / ASP / JAVA / JAVASCRIPT / MYSQL / JOOMLA / WORDPRESS / CSS / OScommerce / CRAWLING), Glad to work with you.
$10 USD/giờ
1 đánh giá
1.4
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự