Hình đại diện của Snum
@Snum
Cờ của Ukraine Ternopil, Ukraine
Làm thành viên từ Ngày 05 tháng 07 năm 2005
0 Đề xuất

Snum

Trực tuyến Ngoại tuyến
• 8+ Years of experience as Programmer/Analyst in developing applications using Delphi MS SQL Server. • Work experience includes "extensive development" of imaging applications, database application and mathematical solutions. • Strong in C#, Oracle • Extensive development using Active-X, ADO. TECHNICAL SKILLS: Languages:Visual C++, C++,C#, Delphi Operating Systems: Windows 95, Windows 98, Windows NT , Windows XP RDBMS:SQL SERVER 2000, Oracle Tools: COM / DCOM, VSS , Ado Summary of qualifications Six years experience as a Software Engineer developing PC based applications using C/C++, Visual C++, MFC, ATL/COM, ISAPI, Visual Basic, Java, HTML, and XML, for Win32, Windows CE, and Web based products. Experience includes new software development, maintenance of existing software, technical support, and documenation.
$10 USD/Giờ
các đánh giá về 2
2.8
  • 75%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Không có nhận xét nào.

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự