Ảnh đại diện của socketman
@socketman
Member since Ngày 31 tháng 03 năm 2004
0 Đề xuất

socketman

Trực tuyến Ngoại tuyến
I'm 22 years old. I live in Russia. I am post-graduate student. Now I am working in AdvanSib LTD. () that is in Elecard holding Company () Our last project is AdvanSib WathMe! Package that provides anisochronous access to multimedia data by means of Network. Software skills:   C++, COM/DCOM, Linux, Networking, ODBC, Delphi, Visual C++, Active X, ColdFusion, Java, PHP, SQL, Win32 API, FreeBSD, TCP/IP, .NET (ASP, VB, VC) Other skills:   1. UNIX programming 2. Postgres 3. DirectShow 4. Postgres, MySql, Inter Base 5. Sockets, Pipes, Winsockets, TCP/IP, IPX/SPX,HTTP,FTP and other I've got wide experiences in   UNIX and LINUX programming     WINDOWS (WinApi32, VC++, COM/DCOM, ATL and other technologies)     Data bases (Postgres, InterBase, Oracle, MySql)     Web technologies (PHP, Perl, CF and other)   P.S I'll be able to undersand what you want and learn necessary skills for your projects...
$15 USD/giờ
0 đánh giá
0.0
  • N/ACác công việc hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Chưa có đánh giá nào.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Xem các Freelancer tương tự