Ảnh đại diện của SoftIntelligence
@SoftIntelligence
Cờ của Uzbekistan Tashkent, Uzbekistan
Member since Ngày 29 tháng 08 năm 2009
0 Đề xuất

SoftIntelligence

Trực tuyến Ngoại tuyến
C #. NET ASP.NET MVC LINQ WPF Web Services, WCF Silverlight 2.0 + MSSQL2000-2005 Oracle (PL SQL) HTML JavaScript CSS AJAX Prototype Jquery I work remotely, quickly, qualitatively.
$20 USD/giờ
2 đánh giá
3.5
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự