Hình đại diện của softshiv
@softshiv
Làm thành viên từ Ngày 17 tháng 12 năm 2008
0 Đề xuất

softshiv

Trực tuyến Ngoại tuyến
SEO Services Offered: ========================================================== Review and Analysis--: Website Analysis Competitive Analysis Keyword Research Keyword Finalize Search Engine Optimization Strategy Initial Ranking Report On Page Optimization--: Website Structure Optimization Content Optimization- Implementation of H1/H2 & Bold tags to Content Image Optimization HTML code optimization Optimization of Title, Description, Keyword & Image alt Meta Tags HTML Sitemap creation XML Sitemap Creation, Submission & Aaunthetication on Google, Yahoo & MSN Google Analytics Setup & Monitoring [login to view URL] Optimization RSS Feed Generation Off Page Optimization--: Manual Relevant Directory Submission/Search Engine Submission link building Article submissions Press Release submissions Review Postings / Blog Postings / Q & A Postings Video Submissions Forum posting Social Media Optimization--: social bookmarking submission Social Networking Profiles creations Social Networking Profile Optimizations Community Advertising Blogging Report Status--: Search Engine Ranking Reports Monthly Work status reports (Detailed) Client Support Traffic Status Report
$5 USD/hr
4 nhận xét
3.6
  • 83%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • 50%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

SEO

Oct 2007

Giáo dục

BA

2001 - 2004 (3 years)

Bằng Cấp

SEO Executive (2007)

PPC Annex

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự