Hình đại diện của software4587
@software4587
Cờ của India Indore, India
Làm thành viên từ Ngày 05 tháng 09 năm 2017
0 Đề xuất

software4587

Trực tuyến Ngoại tuyến
Hello, I'm a front end web developer/programmer with skills and experience working with a variety of web technologies including HTML, CSS, JavaScript, JQuery, Joomla! and WordPress. I am also well versed in modern web standards and new specifications such as HTML5, CSS3 and related technologies including responsive design and web based apps. I am well equipped in PHP, MYSQL, HTML, CSS, JAVASCRIPT, JQUERY and AJAX and designing through Adobe Photoshop, including PSD conversion HTML, XHTML, DHTML, HTML5, CSS2/3. - Frameworks: Zend, CodeIgniter, Yii, CakePHP Thanks for reviewing my profile. Thanks and Regards, Ravi
$7 USD/hr
24 nhận xét
4.0
  • 74%Công việc đã Hoàn thành
  • 91%Đúng ngân sách
  • 88%Đúng hạn
  • 11%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Website Developer

May 2012

I am working with PHP, WORDPRESS, MYSQL, HTML, CSS, JAVASCRIPT, JQUERY and AJAX and designing through Adobe Photoshop, including PSD conversion HTML, XHTML, DHTML, HTML5, CSS2/ 3rd Party integrations: API Integration, Google Map, Google Analytics and other Google tools, Open Social, Payment Gateways, Twitter, Facebook, YouTube, MySpace, Flickr, Vimeo, Amazon S3.

Giáo dục

MCA

2008 - 2011 (3 years)

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự