Hình đại diện của software99
@software99
Làm thành viên từ 3 tháng 4, 2018
0 Đề xuất

software99

Trực tuyến Ngoại tuyến
Android | iOS | Website | Desktop | Cross Platform Money is just a low priority for me. I'm more interested in good work than a big bank account. Thanks for your visit :) I have expertise in: ✓ Advance Featured UI Designing ✓ Firebase Storage, Auth, Analytics, Admobs ads, Custom AV ads ✓ Push Notifications, Cloud Messaging, Chat ✓ Custom API Development, Integration and Background Services ✓ Payment Gateways: Google Pay, PayPal, Stripe, Paytm, WePay ✓ Google Maps and API's ✓ External Fingerprint Device SDK ✓ EMV SDK ✓ Credit Card Reader SDK ✓ Complex Encryption Algorithms ✓ Sqlite / MySQL / MsSQL / No-SQL Databases ✓ Audio, Video players and Live Streaming ✓ Camera ✓ GPS ✓ Sensors ✓ App/Website Testing and QA My Core Skills are: ✓ Android ✓ Java ✓ C#/ASP.Net/MVC/Web & Win Forms ✓ PHP ✓ HTML/CSS/Bootstrap ✓ MySQL ✓ XML ✓ Web-Services ✓ Node.js ✓ Photoshop
$5 USD/hr
1 Nhận xét
1.1
 • 100%Công việc đã Hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng hạn
 • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

 • hình của Marni L. Website Tweaks for my Shopify Site $35.00 USD

  “This project went very smoothly. Basudev understood the tweaks I wanted - and made them for me very quickly”

Xác minh

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer ưa thích
 • Thanh toán đã được xác minh
 • Đã xác nhận qua điện thoại
 • Đã xác thực danh tính
 • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự