Hình đại diện của solhere
@solhere
Cờ của Pakistan Narowal, Pakistan
Làm thành viên từ Ngày 27 tháng 04 năm 2016
3 Đề xuất

solhere

Trực tuyến Ngoại tuyến
We are SolHere. We have experience in Web Development, Desktop Development, Mobile Apps development, Game Development and also Article, Report Writing, Academic Writing etc. ' Our Services => C# => .Net => Article Writing => MVC/Web Form => C++/C => Java => Web Designing => Technical Writing => Android => Logo Designing => Academic Writing => CSS => PHP => HTML/CSS => MSSQL/MYSQL/MYSQLI => Javascript => Data scraping => Software Architecture and Design We offered - 24/7 Support - Continued support after the delivery of final product - 100 % satisfaction guaranteed Regards : SolHERE.
$7 USD/hr
15 nhận xét
3.4
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • 20%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Software Engineer

Jul 2017

Software Engineer

Bằng Cấp

Professional Web Developer (2010)

Foundation University Islamabad

Certified

Professional ASP.NET Developer (MVC Framework) (2015)

FURC Islamabad

Certified

Microsoft Visual C++ (2013) (2013)

Microsoft Virtual Academy

Certified.

Software Design and Architecture (2016)

Foundation University Islamabad

Completed Successfully

Các xuất bản

Security & Privacy enabled secure data sharing on Big Data Platform

A purpose framework for Security & Privacy enabled secure data sharing on Big Data Platform

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự