Hình đại diện của Somerset33
@Somerset33
Làm thành viên từ Ngày 18 tháng 01 năm 2009
0 Đề xuất

Somerset33

Trực tuyến Ngoại tuyến
Mission Statement: providing services at a fair rate and high quality. Good communication with my clients is a must for me. PORTFOLIO Project Title: Article Writing & Translating & SEO work & Article Spinning Completed: Ongoing project (started: 17/04/09) Category: Writing > Article writing / Editing / Translation / SEO Description: Article Writing and Translation (English-German-English) of Blog content, also Keyword search in English & German Project Title: Insurance related Article Writing Completed: Ongoing project (started: 13/03/09) Category: Writing > Article writing / Editing Description: Article Writing for an Insurance Web provider Project Title: Webpages & AdWords Translation Completed: 14/05/09) Category: Writing > Translation Description: Webpages & AdWords Translation for an Internet Software Provider Project Title: Security, Terms & Conditions Completed: 19/03/2009 Category: Writing > Translation Description: Translation of Security and Terms & Condition related Web Content (15000 words) Project Title: Blog content Completed: 15/03/2009 Category: Writing > Blog content / Editing Description: Blog Writing for a Travel Web provider Project Title: Insurance Dictionary Completed: 13/03/2009 Category: Writing > Copy writing / Editing Description: Copy Writing of an Insurance Dictionary (300 terms / 7300 words) Project Title: Terms & Conditions Completed: 06/03/2009 Category: Writing > Translation Description: Translation of Terms & Conditions (5800 words) Project Title: Poker related Article writing Completed: 17/02/2009 Category: Writing > Copy writing / Editing Description: Copy Writing of Gaming related articles (10000 words) Project Title: Travel related Article writing Completed: 14/02/2009 Category: Writing > Copy writing / Editing Description: Copy Writing of Travel Web content Project Title: Poker related Web Content Completed: 10/02/2009 Category: Writing > Translation Description: Translation of Gaming related Web content (25000 words) Project Title: Poker related Article writing Completed: 23/01/2009 Category: Writing > Copy writing / Editing Description: Copy Writing of Gaming related articles (10000 words) Project Title: Scientific Paper "Dyslexia" Completed: 08/08/2007 Category: Writing > Copy writing / Editing Description: Copy writing regarding Dyslexia Project Title: Technical Products Description / Wire & Cable Industry Completed: 31/05/2007 Category: Writing > Translation Description: Translation of Web content regarding technical products of the Wire & Cable Industry (30000 words)
$20 USD/Giờ
các đánh giá về 4
3.4
  • 60%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự