Ảnh đại diện của
@
Đề xuất

Trực tuyến Ngoại tuyến
đánh giá
  • Các công việc hoàn thành
  • Đúng ngân sách
  • Đúng giờ
  • Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Web Developer and SEO Executive

Jul 2011 - Sep 2016 (5 years)

There I have worked on Wordpress,Php,Magento,Codeigniter,SEO and Link building.

Giáo dục

B.tech(Computer Science)

2007 - 2011 (4 years)

Qualifications

Web Development (2013)

Indian Institute of Technology Kharagpur

Best Website presentation using wordpress,html5 and css3.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự