Ảnh đại diện của souvik2008
@souvik2008
Cờ của India Kolkata, India
Làm thành viên từ Ngày 22 tháng 12 năm 2008
0 Đề xuất

souvik2008

Trực tuyến Ngoại tuyến
We are a group of software developers in India working for two years now. And successfully completed many websites and softwares on ASP.NET (C# or VB) - MSSQL, PHP - MySQL,J2EE, LMS(Learning Management Systems),AJAX(JQuery,Protptype,YUI,Mootols) for client functionality and validations.
$18 USD/giờ
4 đánh giá
3.9
  • 67%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 67%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự