Ảnh đại diện của spx2
@spx2
Cờ của Romania Bucharest, Romania
Member since Ngày 09 tháng 01 năm 2008
0 Đề xuất

average

Trực tuyến Ngoại tuyến
I'm very proficient in Python/Perl and other languages/technologies. I'm interested in projects where I can make best use of my skills.
$32 USD/giờ
2 đánh giá
2.0
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự