Ảnh đại diện của squink
@squink
Cờ của Canada Vancouver, Canada
Member since Ngày 03 tháng 04 năm 2005
0 Đề xuất

squink

Trực tuyến Ngoại tuyến
+ 11 Years HTML site design experience + 4 Years PHP/MySQL experience + Highly proficient in PHP, MySQL, CSS, XML/RSS + 8 Years of experience in Adobe Photoshop + Experienced in Flash, Dreamweaver etc. + Specialization in Shopping Carts and CMS + Linux server administration experience [fedora core 1,2,3]; - Bind/Named, DNS, Postfix/courier/Imap, Apache, MySQL, etc. + Will learn project specific protocols and services
$23 USD/giờ
1 đánh giá
1.6
 • 100%Các công việc hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng giờ
 • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

 • hình của mikelong Rollover Imaging2 $60.00 USD

  “very fast, great communication, would recommend.”

Các Chứng Nhận

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer Ưa Thích
 • Đã Xác Thực Thanh Toán
 • Đã Xác Thực Điện Thoại
 • Đã Xác Thực Danh Tính
 • Đã Xác Thực Email

Xem các Freelancer tương tự