Ảnh đại diện của sripadha
@sripadha
Cờ của India Hyderabad, India
Làm thành viên từ Ngày 21 tháng 03 năm 2006
0 Đề xuất

sripadha

Trực tuyến Ngoại tuyến
Skills in Multimedia: Image Editing: Adobe Photoshop 5.5, 6.0, 7.0 Adobe Illustrator 9.0,10 Ulead Photo Impact Jasc Paint Pro 6.0 Image forge Image Optimizing: Adobe Image Ready 3.0 3D Button Creator 2d Animation: Macromedia Flash 5.0, MX, 2004 Jasc Animation Shop 2.0, 3.0 Ulead Gif Animator Lota the Complete Animator Swish 3d Animation: 3Ds Max 4.0 Meta creations Poser 4.0 Web: Macromedia Dream weaver Front Page Sound Editing: Sound Forge 4.0 Acid music Video Editing: Adobe Premiere 6.0 Adobe After Effects 4.0 Cine Editor Hollywood FX CD Authoring: Macromedia Director 8.0/8.5 Current sample works: Professional Accomplishments
$9 USD/giờ
0 đánh giá
1.4
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Chưa có đánh giá nào.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự