Ảnh đại diện của sriramswamy
@sriramswamy
Cờ của India Chennai, India
Làm thành viên từ Ngày 27 tháng 01 năm 2005
0 Đề xuất

sriramswamy

Trực tuyến Ngoại tuyến
* Experience in Component Development, Distributed Networking using Visual C++ and COM. * Expertise in Programming languages like C++, VC++ and Java * Expertise in creating COM components using ATL 3.0 and MFC * Expertise in using Visual Basic 6.0 ,SQL Server 6.5 and Sybase System 10 * Expertise in developing application using Microsoft Foundation Classes and WIN-32 API * Experience in Scripting languages like VBScript, JavaScript and Active Server Pages * Experience in Object Oriented Programming using C++ and VC++ * Experience in Client Server application design and development
$5 USD/giờ
9 đánh giá
2.9
  • 82%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự