Ảnh đại diện của srjb
@srjb
Cờ của India Trivandrum, India
Member since Ngày 29 tháng 10 năm 2007
0 Đề xuất

srjb

Trực tuyến Ngoại tuyến
Name : Sooraj Balakrishnan Experience : 3+ years Areas of Expertise: Operating Systems : Windows 98/2000/ME/NT/XP/2003/Vista Linux [SUSE, Ubuntu], Windows Server 2000/2003/2008, Ubuntu Linux Servers Scripting : Visual Basic C++ / C JAVA Python Web Development : PHP ASP HTML VBSCRIPT CSS Databases : MySQL Oracle MS SQL Server Servers : Apache Web Server Internet Information Services 6.0 Apache Tomcat Other : Content Management Systems [ CMS] All MS-Office Applications RDBMS SOLUTIONS Data Entry works Assembly Level Programming Specialized Software Knowledge: Adobe Photoshop Sony Soundforge Ulead Video Studio 11 Adobe Auditon 3.0 MATLAB 7 Certifications : Microsoft Certified Professional MCP ID :5528658 View my Transcript here : Transcript ID (767079) and the Access Code (soorajbnair) I have developed many custom softwares/scripts for my clients in USA,Australia,France,Canada,UK and India.
$2 USD/giờ
68 đánh giá
4.4
  • 82%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 22%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự