Ảnh đại diện của SSHUMATE
@SSHUMATE
Cờ của United States Louisville, United States
Member since Ngày 07 tháng 01 năm 2005
0 Đề xuất

SSHUMATE

Trực tuyến Ngoại tuyến
Six years of eCommerce experience working for a major US drug provider. Victim of the dotcom bubble and right now in between jobs. Looking with projects to sharpen my skills with an emphasis on programming.
1 đánh giá
0.0
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự