Hình đại diện của ssmanve
@ssmanve
Cờ của India Ratnagiri, India
Làm thành viên từ 20 tháng 2, 2016
0 Đề xuất

ssmanve

Trực tuyến Ngoại tuyến
I will be your virtual Assistant. I will provide following service. 1) DATA ENTRY I am a professional certificate holder typist. I can type 50 w.p.m. English typing. Also, I will create fillable PDF form, file conversion like PDF to word, excel. or JPEG to word, excel, etc. 2) PHOTOSHOP I will remove background of photo, images to transparent or colored, white background. retouching images, etc. I will create 2D, 3D eBook cover design. 3) WHITEBOARD ANIMATION I will create white board animation video.
$10 USD/hr
1 Nhận xét
0.4
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự