Ảnh bìa hồ sơ
Bạn đang theo dõi
Lỗi khi theo dõi người dùng.
Người dùng này không cho phép người dùng khác theo dõi họ.
Bạn đã theo dõi người dùng này rồi.
Gói thành viên của bạn chị cho phép 0 lượt theo dõi. Hãy nâng cấp lên ở đây.
Bỏ theo dõi thành công
Lỗi khi bỏ theo dõi người dùng.
Bạn đã đề xuất thành công
Lỗi khi đề xuất người dùng.
Đã xảy ra lỗi. Hãy làm mới trang và thử lại.
Đã xác thực email thành công.
Avatar người dùng
$30 USD / giờ
Cờ của PAKISTAN
lahore, pakistan
$30 USD / giờ
Hiện ở đây đang là 5:26 CH
Đã tham gia vào tháng 1 20, 2016
5 Khuyến nghị

Muhammad Rehan A.

@ssmlrehan0

monthly-level-three.svg
4,9 (131 nhận xét)
7,4
7,4
52%
52%
$30 USD / giờ
Cờ của PAKISTAN
lahore, pakistan
$30 USD / giờ
97%
Công Việc Hoàn Thành
92%
Đúng Ngân Sách
89%
Đúng Thời Hạn
26%
Tỉ Lệ Thuê Lại

Recommended By Freelancer | TOP 5% | Verified FL

Greetings, Dynamic IT Professional with 10+ years of extensive experience in Information Technology, specializing in Web Design, Software Development, and Digital Marketing. My goal is to understand business goals and develop a customized strategy that meets your specific needs regardless of size or industry. ✨✨ Technical Expertise: ✨ Frontend Technologies: Mastery of the latest frontend languages and frameworks including ReactJS, AngularJS, VueJS, and NextJS. Ensuring modern, responsive, and intuitive user interfaces. ✨ Backend Technologies: Expertise in backend development using NodeJS, Express, GraphQL, and TypeScript. Well-versed in server-side scripting and API development to drive seamless interactions between frontend and backend. ✨ Server Configuration: Proficient in configuring and optimizing server environments, with a focus on cloud platforms such as AWS and Azure. Experienced in setting up, securing, and maintaining cloud-based servers to ensure optimal performance, scalability, and security. ✨ Designing Tools: Proficient in industry-standard design tools such as Photoshop, Illustrator, Figma, and XD. Combining technical prowess with a keen eye for design, ensuring a seamless integration of aesthetics and functionality. ✨ CMS Expertise: Specialized in developing and customizing CMS platforms like Shopify, Drupal, and WordPress. Demonstrated ability to create scalable, secure, and user-friendly content management solutions tailored to client needs. ✨ Digital Marketing: Adept at leveraging digital channels to enhance brand visibility, engagement, and conversions. Demonstrated success in creating and implementing effective online marketing strategies. Expertise includes SEO, SEM, social media marketing, and email marketing. I would be delighted to schedule a consultation call to discuss your needs further. Best Regards, Muhammad Rehan

Liên hệ Muhammad Rehan A. về công việc của bạn

Đăng nhập để thảo luận thông tin thông qua chat.

Portfolio

7473710
7480570
7480555
7473685
7473662
7473647
7473710
7480570
7480555
7473685
7473662
7473647

Nhận xét

Đã lưu thay đổi
Hiện 1 - 5 trong số 50+ nhận xét
Lọc nhận xét theo:
5,0
$170,00 USD
Great work! This freelancer is easy to work with and is an expert in web development.
PHP
Website Design
WordPress
HTML
Thêm 1
Avatar người dùng
Cờ của Jeremy C.
@Jbc131
5 giờ trước
5,0
$75,00 CAD
Great work and delivered on time.
PHP
JavaScript
Mobile App Development
MySQL
HTML
Avatar người dùng
Cờ của Gurman S.
@Gurmannn
9 ngày trước
5,0
$170,00 USD
A great freelancer who delivers on time and on budget. I look forward to working with him again.
PHP
Website Design
WordPress
HTML
Thêm 1
Avatar người dùng
Cờ của Jeremy C.
@Jbc131
16 ngày trước
5,0
$170,00 USD
Muhammad did outstanding work in spite of the challenging nature of the project. He kept the work on task despite the various issues that came up that were outside his control. His technical expertise is remarkable!
PHP
Website Design
WordPress
HTML
Thêm 1
Avatar người dùng
Cờ của Jeremy C.
@Jbc131
19 ngày trước
5,0
$170,00 USD
Another successful project completed. Working with this freelancer is easy and productive.
PHP
Website Design
WordPress
HTML
Thêm 1
Avatar người dùng
Cờ của Jeremy C.
@Jbc131
29 ngày trước

Kinh nghiệm

Full Stack Developer

Smart IT Solutions
thg 1 2019 - Hiện tại
✨ Front-End Development: - Writing clean, maintainable, and efficient HTML, CSS, and JavaScript code. - Using front-end frameworks like React, Angular, or Vue.js to build interactive user interfaces. ✨ Back-End Development: - Creating server-side logic using server-side programming languages such as Node.js, Python (Django/Flask), Ruby (Ruby on Rails), Java, or PHP. - Developing and maintaining databases (e.g., MySQL, PostgreSQL, MongoDB) and writing efficient queries.

Học vấn

Post Graduate Diploma in Information Technology, IT

University of Education, Pakistan 2012
(Dưới một năm)

Liên hệ Muhammad Rehan A. về công việc của bạn

Đăng nhập để thảo luận thông tin thông qua chat.

Xác thực

Freelancer Ưa Thích
Đã Xác Thực Danh Tính
Đã Xác Thực Thanh Toán
Đã Xác Thực Điện Thoại
Đã Xác Thực Email
Đã Kết Nối Facebook

Chứng chỉ

preferredfreelancer-1.png Preferred Freelancer Program SLA 1 97%
php_1.png PHP 1 75%

Các kỹ năng hàng đầu

Xem Các Trường Hợp Tương Tự

Người dùng trước Người dùng kế tiếp
Đã gửi lời mời thành công!
Cảm ơn bạn! Chúng tôi đã gửi email chứa đường link để bạn lấy tín dụng miễn phí.
Đã xảy ra lỗi trong khi gửi email của bạn. Hãy thử lại.
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.