Ảnh đại diện của sspoundarik
@sspoundarik
Member since Ngày 13 tháng 01 năm 2007
0 Đề xuất

sspoundarik

Trực tuyến Ngoại tuyến
I've developed software applications and web applications in multiple technologies as listed below: 1) Microsoft Technologies (Primary Skills) : ASP.NET, ASP.NET MVC, C#, , MS SQL Server, WCF, Entity Framework, LINQ, Web Services 2) Open Source Technologies (Secondary Skills): PHP, MySql, HTML, CSS, Javascript, jQuery, Ajax, NHibernate, Python, C, C++ I have been awarded prizes for my projects and have got appreciation from clients for quality of my work from time to time.
$35 USD/giờ
1 đánh giá
2.3
 • 100%Các công việc hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng giờ
 • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

 • hình của spgroup C++ Coursework STL and MFC [Sealed]

  “Excellent Provider. I liked the way he made the presentation for my project. If you are looking for a sincere, responsible and an expert professional, my suggession will be to choose this coder.”

Giáo dục

M.Sc.(Comp Science)

2004 - 2006 (2 years)

B.C.S (Bachelor of Computer Science)

2001 - 2004 (3 years)

Các Chứng Nhận

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer Ưa Thích
 • Đã Xác Thực Thanh Toán
 • Đã Xác Thực Điện Thoại
 • Đã Xác Thực Danh Tính
 • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự