Ảnh đại diện của stefanache
@stefanache
Cờ của Romania Bucharest, Romania
Thành viên từ September, 2009
3 Đề xuất

Ion Stefanache

Trực tuyến Ngoại tuyến
My ERP-web-applications is based on -CSS/HTML5(canvas,webcam...)/Javascript(with synch/asynch Ajax and included plugins like Jquery,Prototype,...) ,BootstrapJS, -Processing(P5JS) -3D ThreeJS,BabilonJS -Java,JSP/Jetty or Tomcat -visual programming: Android App Inventor 2,Blocks,... -PhP([g]ui or api SOAP/REST-JSON/XML ws [+wsdl],GD,IMagick); reactPhP(asynch) -perl/python(CGI) -MySQL -I like to work with other frameworks like Google api(Maps,OAuth login,,...), Openlayers(include Bing map), Facebook api Paypal api or others Open api. -Red5(media stream server) -GIS My favorite sci domains : -Mathematics(include Statistics,Geometry) - Electronics(Arduino/wifi ESPxxyy,Onion Omega 2-wifi, 4Duino+ Gcode,MQTT,Websocket,...) -Economical(ERP on demaind) -Medical,Pharmacy,BioInformatics I work with many protocols of communication (osi-model-socket IP,TCP/UDP,HTTP,FTP,SMTP,MQTT broke,WebRTC,SIP/SDP,Websosket,RTSP/RTP,MQTT/CoAP,XMPP... Artificial Inteligence(AI):RNA/NN,SVM...
$25 USD/giờ
35 đánh giá
5.6
  • 86%Các công việc hoàn thành
  • 99%Đúng ngân sách
  • 82%Đúng giờ
  • 14%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

my CV

Sep 1986

Giáo dục

engineer

1981 - 1986 (5 years)

Chứng chỉ

IBM (1995)

IBM

Please consult my CV at

Các xuất bản

CV

Please consult my CV at

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự