Hình đại diện của stefanache
@stefanache
Cờ của Romania Bucuresti, Romania
Làm thành viên từ Ngày 28 tháng 09 năm 2009
4 Đề xuất

stefanache

Trực tuyến Ngoại tuyến
My ERP-web-applications is based on -CSS/HTML5(canvas,webcam...)/Javascript(with synch/asynch Ajax and included plugins like Jquery,Prototype,...) ,BootstrapJS, -Processing(P5JS) -3D ThreeJS,BabilonJS -Java,JSP/Jetty or Tomcat -visual programming: ai2 -PhP([g]ui or api SOAP/REST-JSON/XML ws [+wsdl],GD,IMagick); reactPhP(asynch) -perl/python(CGI) -MySQL -I like to work with other frameworks like Google api(Maps,OAuth login,,...), Openlayers(include Bing map), Facebook api Paypal api or others Open api. -Red5(media stream server) -GIS My favorite sci domains : -Mathematics(include Statistics,Geometry) - Electronics(Arduino/wifi ESP32/esp8266,Onion Omega,Raspberry, Gcode,MQTT,Websocket,...) -Economical(ERP on demaind) -Medical,Pharmacy,BioInformatics I work with many protocols of communication (osi-model-socket IP,TCP/UDP,HTTP,FTP,SMTP,MQTT broke,WebRTC,SIP/SDP,Websosket,RTSP/RTP,MQTT/CoAP,XMPP... Artificial Inteligence(AI):RNA/NN,SVM...
$25 USD/hr
42 nhận xét
5.7
  • 88%Công việc đã Hoàn thành
  • 89%Đúng ngân sách
  • 85%Đúng hạn
  • 17%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

my CV

Sep 1986

[login to view URL]

Giáo dục

engineer

1981 - 1986 (5 years)

Bằng Cấp

IBM (1995)

IBM

Please consult my CV at [login to view URL]

Các xuất bản

CV

Please consult my CV at [login to view URL]

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự