Ảnh đại diện của stevedtheo
@stevedtheo
Cờ của Greece Athens, Greece
Thành viên từ June, 2016
0 Đề xuất

SteveDTheo

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am an innovator, trendsetter and progressive thinker who can successfully develop and evolve a company’s digital activity across all existing online platforms. I have an extensive knowledge of Web Development skills, Digital Marketing landscapes, Growth Hacking & Inbound Marketing techniques, toolsets, networks and more. I am a a blogger since 2007 and holder of a Proficiency Certificate in English by Michigan's University.
$15 USD/giờ
1 đánh giá
3.8
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự