Ảnh đại diện của StevenJones
@StevenJones
Làm thành viên từ Ngày 03 tháng 09 năm 2005
0 Đề xuất

StevenJones

Trực tuyến Ngoại tuyến
My name is Steven Jones, and I have been primarily a visual basic programmer for more than ten years now, initially writing programs in visual basic version 1.0 for MS-DOS, I have since seen the language steadily improve and have become a very knowledgeable, experienced programmer that is well acquainted with the language. Applications that I develop are well tested, and stability has also always been one of my priorities. This ensures that the program will perform reliably at all times. I have the ability to write complex, reliable applications that will meet the needs of the buyer. Finally, my projects are always completed to a high standard, and I am sure that the buyer will be satisfied.
$10 USD/giờ
25 đánh giá
4.2
  • 86%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 35%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự