Profile cover photo
Bạn đang theo dõi
Lỗi khi theo dõi người dùng.
Người dùng này không cho phép người dùng khác theo dõi họ.
Bạn đã theo dõi người dùng này rồi.
Gói thành viên của bạn chị cho phép 0 lượt theo dõi. Hãy nâng cấp lên ở đây.
Bỏ theo dõi thành công
Lỗi khi bỏ theo dõi người dùng.
Bạn đã đề xuất thành công
Lỗi khi đề xuất người dùng.
Đã xảy ra lỗi. Hãy làm mới trang và thử lại.
Đã xác thực email thành công.
Avatar người dùng
$25 USD / giờ
Cờ của HONDURAS
tegucigalpa, honduras
$25 USD / giờ
Hiện ở đây đang là 9:25 CH
Đã tham gia vào tháng 11 1, 2012
0 Khuyến nghị

Salvatore T.

@strimarchi

monthly-level-two.svg
verified.svg
5,0 (7 nhận xét)
4,0
4,0
83%
83%
$25 USD / giờ
Cờ của HONDURAS
tegucigalpa, honduras
$25 USD / giờ
86%
Công Việc Hoàn Thành
65%
Đúng Ngân Sách
86%
Đúng Thời Hạn
11%
Tỉ Lệ Thuê Lại

Business Deep Learning / Software Developer

I am a business software expert with extensive experience in ERP systems like Odoo and ERPNext. I have a solid background in business intelligence and ETL, allowing me to efficiently transform and visualize large datasets. Additionally, I have extensive knowledge in databases and data integration technologies, enabling me to efficiently integrate systems and applications. In terms of containerization and virtualization, I am an expert in technologies such as KVM, Docker, and Kubernetes, and am able to efficiently implement and manage container environments and clusters. I also have experience using data science tools such as Scikit Learn and Pandas for analysis and processing of large datasets. In terms of programming languages, I have extensive experience with Python, C/C++, Javascript, BASH Script, Java, and PHP, and have worked with frameworks such as Odoo, Django, Frappe, Flask, and React. I am able to build scalable and maintainable applications using object-oriented programming techniques and design patterns. Finally, I have experience in cloud server management, including the use of continuous integration tools like Jenkins and the creation of Q/A pipelines to automate the deployment and release process of applications. My goal is to offer high-quality solutions and exceptional support to my clients. ------------------- Soy un experto en software empresarial con amplia experiencia en sistemas ERP como Odoo y ERPNext. Poseo una sólida formación en inteligencia empresarial y ETL, lo que me permite transformar y visualizar grandes conjuntos de datos de manera eficiente. Además, tengo amplios conocimientos en bases de datos y en tecnologías de integración de datos, lo que me permite integrar sistemas y aplicaciones de manera eficiente. En lo que respecta a contenedores y virtualización, soy experto en tecnologías como KVM, Docker y Kubernetes, y soy capaz de implementar y administrar entornos de contenedores y clusters de manera eficiente. También tengo experiencia en el uso de herramientas de ciencia de datos como Scikit Learn y Pandas para el análisis y el procesamiento de grandes conjuntos de datos. En cuanto a lenguajes de programación, tengo una amplia experiencia en Python, C/C++, Javascript, BASH Script, Java y PHP, y he trabajado con marcos de trabajo como Odoo, Django, Frappe, Flask y React. Soy capaz de construir aplicaciones escalables y mantenibles utilizando técnicas de programación orientada a objetos y patrones de diseño. Finalmente, tengo experiencia en la gestión de servidores en la nube, incluyendo el uso de herramientas de integración continua como Jenkins y la creación de pipelines de Q/A para automatizar el proceso de despliegue y liberación de aplicaciones. Mi objetivo es ofrecer soluciones de calidad y soporte excepcional a mis clientes.

Liên hệ Salvatore T. về công việc của bạn

Đăng nhập để thảo luận thông tin thông qua chat.

Portfolio

Nhận xét

Đã lưu thay đổi
Hiện 1 - 5 trong số 7 nhận xét
Lọc nhận xét theo:
0,0
$72,92 USD
The project is not completed according to the dispute
PHP
Python
PostgreSQL
Odoo
Avatar người dùng
Cờ của Luis Felipe M.
@lfelipecr
6 tháng trước
5,0
$145,00 USD
Cumple los proyectos al detalle. Gran colaborador!
PHP
Python
Django
ERP
Odoo
Avatar người dùng
Cờ của Econico D.
@michaelcampost
3 năm trước
5,0
$650,00 USD
Se mantuvo en comunicación constante e informando de los avances, el modulo funciona de acuerdo a lo que solicitamos.
Odoo
Avatar người dùng
Cờ của Jose G.
@Dnstock
3 năm trước
5,0
$20,00 USD
he do an excelent work!
Google Cloud Storage
Odoo
Avatar người dùng
Cờ của Alexander V.
@alexandervelez
4 năm trước
5,0
$183,00 USD
exelente trabajo
PHP
Python
Software Architecture
ERP
MySQL
Avatar người dùng
Cờ của Diego G.
@DBGL89
5 năm trước

Học vấn

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Honduras 2010 - 2015
(5 năm)

Liên hệ Salvatore T. về công việc của bạn

Đăng nhập để thảo luận thông tin thông qua chat.

Xác thực

Freelancer Ưa Thích
Đã Xác Thực Danh Tính
Đã Xác Thực Thanh Toán
Đã Xác Thực Điện Thoại
Đã Xác Thực Email
Đã Kết Nối Facebook

Các kỹ năng hàng đầu

Xem Các Trường Hợp Tương Tự

Người dùng trước Người dùng kế tiếp
Đã gửi lời mời thành công!
Cảm ơn bạn! Chúng tôi đã gửi email chứa đường link để bạn lấy tín dụng miễn phí.
Đã xảy ra lỗi trong khi gửi email của bạn. Hãy thử lại.
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.