Ảnh đại diện của subz78
@subz78
Cờ của Guernsey Connahs Quay, Guernsey
Thành viên từ September, 2008
0 Đề xuất

subz78

Trực tuyến Ngoại tuyến
Google ADvertising Professional - - Offering Pay Per Click Campaign Management for all sizes of operation. Based in Chester, UK clients range from one of the worlds largest Tour Operators through mid range manufacturing operations down to local tradesmen and service providers. Mission is to provide quality, honest PPC management at an affordable price from a UK base. You will never be disappointed with our comprehensive service.
$20 USD/giờ
1 đánh giá
1.8
  • 50%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Chứng chỉ

Adwords Pro (2011)

Google

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự