Profile cover photo
Bạn đang theo dõi
Lỗi khi theo dõi người dùng.
Người dùng này không cho phép người dùng khác theo dõi họ.
Bạn đã theo dõi người dùng này rồi.
Gói thành viên của bạn chị cho phép 0 lượt theo dõi. Hãy nâng cấp lên ở đây.
Bỏ theo dõi thành công
Lỗi khi bỏ theo dõi người dùng.
Bạn đã đề xuất thành công
Lỗi khi đề xuất người dùng.
Đã xảy ra lỗi. Hãy làm mới trang và thử lại.
Đã xác thực email thành công.
Avatar người dùng
$25 USD / giờ
Cờ của PAKISTAN
lahore, pakistan
$25 USD / giờ
Hiện ở đây đang là 10:52 SA
Đã tham gia vào tháng 9 6, 2023
0 Khuyến nghị

Sufyan A.

@sufyanasmat38

5,0 (4 nhận xét)
3,7
3,7
90%
90%
$25 USD / giờ
Cờ của PAKISTAN
lahore, pakistan
$25 USD / giờ
100%
Công Việc Hoàn Thành
100%
Đúng Ngân Sách
100%
Đúng Thời Hạn
13%
Tỉ Lệ Thuê Lại

Full Stack Developer | AI Expert | SaaS Developer

I am a software engineer and AI developer with a strong track record of delivering cutting-edge solutions across diverse domains, including web, desktop, app, and game development, as well as machine learning and AI. My expertise spans NLP, image processing, object detection, multi-stage classification, semantic segmentation, neural networks, and text-to-image generation using GANs and CNNs. Skills Proficiency: Programming Languages: Proficient in Python, Java, C++, and JavaScript. Web Development: Experienced in building responsive web applications using HTML, CSS, JavaScript, React, and Angular. Desktop & App Development: Skilled in creating cross-platform desktop apps with Electron and mobile apps for Android and iOS using Flutter. Game Development: Proficient in Unity3D and Unreal Engine for 2D/3D graphics, physics, and gameplay. Machine Learning & AI: - NLP: Extensive experience in sentiment analysis, chatbots, and language translation. - Image Processing: Expertise in image manipulation, filtering, and OCR. - Object Detection: Implemented models like YOLO and SSD for real-time object recognition. - Multi-stage Classification: Designed pipelines for complex tasks. - Semantic Segmentation: Utilized techniques like U-Net and Mask R-CNN. - Neural Networks: Proficient in custom architectures using TensorFlow and PyTorch. - Model Creation: Skilled in training models for specific tasks. - Text-to-Image Generation: Developed GAN-based text-to-image synthesis models. AI Chatbot Development: Created chatbots for customer support, information retrieval, and conversational agents using Dialogflow, Rasa, and custom solutions. Integrated with various messaging platforms. Digital Marketing: Proficient in digital marketing strategies, including SEO, SEM, and social media marketing. Data Entry: Accurate and efficient data entry skills for various tasks. MS Office: Proficient in Microsoft Office Suite for document creation, analysis, and presentation. Photoshop: Skilled in Photoshop for image editing and graphic design.

Liên hệ Sufyan A. về công việc của bạn

Đăng nhập để thảo luận thông tin thông qua chat.

Portfolio

Nhận xét

Đã lưu thay đổi
Hiện 1 - 4 trong số 4 nhận xét
Lọc nhận xét theo:
5,0
$400,00 USD
good work but he require payment before checking result.
Avatar người dùng
Cờ của Loc H.
@hotanloc
2 tháng trước
5,0
$50,00 USD
Very fast and high quality. I hope to work with him in future. Thanks.
Avatar người dùng
Cờ của Loc H.
@hotanloc
4 tháng trước
5,0
$250,00 AUD
He is very professional .. Willing to hire him again
PHP
C Programming
SQL
Internet of Things (IoT)
Avatar người dùng
Cờ của Muhammad J.
@mohjib092
4 tháng trước
5,0
$100,00 USD
Español: El programador hizo un chatbot integrado con chatgpt en mi sitio web, el resultado fue una entrega rápida, hubo mucha comunicación con él pese que él habla en ingles y yo en español, hablando con él me sentí seguro con el programador ya que te enviaba pruebas todo el tiempo de lo que hacía y estoy satisfecho de encontrar al programador. Y como su idioma es el inglés, no le resultó difícil hacer mi trabajo en español. Inglish: The programmer made a chatbot integrated with chatgpt on my website, the result was fast delivery, there was a lot of communication from him at any time, talking to him I felt safe with the programmer as he sent you tests all the time and I was happy to find the programmer. And since his language is English, it wasn't difficult for him to do my work in Spanish.
PHP
JavaScript
Artificial Intelligence
Chatbot
Avatar người dùng
Cờ của Diego C.
@diego124z
5 tháng trước

Kinh nghiệm

Mern Stack Developer

iSoft Technologies
thg 1 2023 - Hiện tại
Experienced MERN Stack Developer proficient in MongoDB, Express.js, React.js, and Node.js. Skilled in building robust and scalable web applications, I specialize in creating dynamic user interfaces with React.js, utilizing Node.js for efficient server-side development, and integrating MongoDB for effective data management. Committed to delivering high-quality code, I excel in crafting modern and feature-rich applications with a keen attention to detail.

HouseHold Supervisor

Bindawood Saudia Arabia
thg 9 2020 - thg 9 2022 (2 năm)
As a Retail Supervisor at Bindawood Company, ensured the smooth and efficient operations of our retail store. Responsible for overseeing the daily activities of the retail team, providing exceptional customer service, and driving sales and profitability.

Học vấn

MBA

University of Management and Technology, Pakistan 2019 - 2021
(2 năm)

MS in Artificial Intelligence

University of Management and Technology, Pakistan 2017 - 2019
(2 năm)

BS in Software Engineering

University of Management and Technology, Pakistan 2013 - 2017
(4 năm)

Liên hệ Sufyan A. về công việc của bạn

Đăng nhập để thảo luận thông tin thông qua chat.

Xác thực

Freelancer Ưa Thích
Đã Xác Thực Danh Tính
Đã Xác Thực Thanh Toán
Đã Xác Thực Điện Thoại
Đã Xác Thực Email
Đã Kết Nối Facebook

Xem Các Trường Hợp Tương Tự

Người dùng trước Người dùng kế tiếp
Đã gửi lời mời thành công!
Cảm ơn bạn! Chúng tôi đã gửi email chứa đường link để bạn lấy tín dụng miễn phí.
Đã xảy ra lỗi trong khi gửi email của bạn. Hãy thử lại.
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.