Ảnh đại diện của SummerBanks
@SummerBanks
Cờ của United States Oak Island, United States
Thành viên từ November, 2007
0 Đề xuất

SummerBanks

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am a professional freelance writer that is adaptable and fun! I can write on many subjects and will mold to your needs and expectations. I have four years of nursing training and I have worked as a Medical Assistant. While I love the topics of medicine, I find that I can write on nearly every topic under the sun. (Except technical and computer hardware related). Life is not worth wasting, so my time is not spent doodling. I bid, I write, I earn! That is the bottom line. Let's work together today!
$25 USD/giờ
69 đánh giá
5.7
  • 95%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 21%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự