Profile image of SummerBanks
@SummerBanks
Cờ của United States Oak Island, United States
Làm thành viên từ Ngày 22 tháng 11 năm 2007
0 Đề xuất

SummerBanks

Online Offline
I am a professional freelance writer that is adaptable and fun! I can write on many subjects and will mold to your needs and expectations. I have four years of nursing training and I have worked as a Medical Assistant. While I love the topics of medicine, I find that I can write on nearly every topic under the sun. (Except technical and computer hardware related). Life is not worth wasting, so my time is not spent doodling. I bid, I write, I earn! That is the bottom line. Let's work together today!
$25 USD/Giờ
các đánh giá về 69
5.7
  • 95%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • 21%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự