Ảnh đại diện của SuperPartner
@SuperPartner
Cờ của India New Delhi, India
Thành viên từ May, 2005
0 Đề xuất

SuperPartner

Trực tuyến Ngoại tuyến
Overall experience of more than 6 years as Programmer/System Analyst and J2EE/Security Architect involved in the system study, design, development, implementation and production support stages of various projects. and specialize in e-business security (got Netegrity SiteMinder Administrator and System Deployment 6.0 certificate), server side distributed applications( n-tier architectures, Weblogic Portal Server, EJB, JSP(Struts), JDBC, COM, DCOM et al.) and relational databases(MS SQL Server 2K and Oracle). Experience in applications includes e-business Security projects (using Netegrity SiteMinder), Insurance System, Order Management Systems, Finance Management, Multi level Marketing (MLM) and Asset Management system.
$55 USD/giờ
0 đánh giá
3.7
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Chưa có đánh giá nào.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Xem các Freelancer tương tự