Ảnh đại diện của susanta
@susanta
Cờ của India Nasik, India
Làm thành viên từ Ngày 13 tháng 03 năm 2005
0 Đề xuất

susanta

Trực tuyến Ngoại tuyến
6 đánh giá
0.0
 • 13%Các công việc hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng giờ
 • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

 • hình của billmvw purchase and expense application

  “Billm (the employer) agreed in their Employer Contract that if their project went into arbitration, theyw ould respond to the arbitrator's questions fully and on a timley basis, or they would forfeit the arbitration. An arbitration occurred and Billm did not do this. Susanta_Barik (the worker) agreed in their Worker Contract that if their project went into arbitration, they would respond to the arbitrator's questions fully and on a timely basis, or they would forfeit the arbitration. An arbitration occurred and Susanta_Barik did not do this. All funds in escrow were returned to Billm (the employer).”

 • hình của veenaconsultants Gifts Tracker - VisualBasic 6

  “Susanta_Barik (the worker) agreed in their Worker Contract to upload all deliverables to the site by the deadline or they would forfeit the project. Susanta_Barik did not do so. All funds in escrow were returned to Veena Consultants (the employer).”

 • hình của alinkvw MS Access to VB (for Susanta_Barik)

  “Susanta_Barik (the worker) agreed in their Worker Contract to upload all deliverables to the site by the deadline or they would forfeit the project. Susanta_Barik did not do so. All funds in escrow were returned to ALink (the employer).”

 • hình của AS1 Invoice Manager

  “Susanta_Barik (the worker) agreed in their Worker Contract to upload all deliverables to the site by the deadline or they would forfeit the project. Susanta_Barik did not do so. All funds in escrow were returned to A l m i g h t y (the employer).”

 • hình của realbuyervw Financial Software Package (for Susanta_Barik)

  “Susanta_Barik (the worker) agreed in their Worker Contract to upload all deliverables to the site by the deadline or they would forfeit the project. Susanta_Barik did not do so. All funds in escrow were returned to Real Employer (the employer).”

 • hình của possolution Manual For Two Software $7.00 USD

  “Thanks , Excellent work done . Great communucation and well on time . Highly Recommended !”

Các Chứng Nhận

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer Ưa Thích
 • Đã Xác Thực Thanh Toán
 • Đã Xác Thực Điện Thoại
 • Đã Xác Thực Danh Tính
 • Đã Xác Thực Email

Xem các Freelancer tương tự