Hình đại diện của sutharkrishan5
@sutharkrishan5
Cờ của India Jodhpur, India
Làm thành viên từ 11 tháng 11, 2014
0 Đề xuất

sutharkrishan5

Trực tuyến Ngoại tuyến
Prepositions 120 At/on/in (time) 121 On time/in time At the end in the end 122 Wat/on (place) (1) 123 In/at/on (place) (2) 124 In/at/on (place) (3) 125 To/at/in/into 126 On/in/at (other uses) 127 By 128 Noun + preposition (reason for, cause of etc.) 129 Adjective + preposition (1) 130 Adjective + preposition (2) 131 Verb + preposition (1) at and to 132 Verb + preposition (2) about/for/of/after 136 Phrasal verbs (get up/break down/fill in etc.) Appendix 1 Regular and irregular verbs 274 Appendix 2 Present and past tenses 276 Appendix 3 The future 277 Appendix 4 Modal verbs (can/could/will/would etc.) 278 Appendix 5 Short forms (I'm/you've/didn't etc.) 279 Appendix 6 Spelling 280 Appendix 7 American English 282 Additional exercises 284 Study guide 301 Key to Exercises 310 Key to Additional exercises 340 Key to Study guide 343 Index 344 THANKS THANKS
$2 USD/hr
0 nhận xét
0.0
  • N/ACông việc đã Hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Item portfolio

Các nhận xét gần đây

Không có nhận xét nào.

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Xem những Freelancer tương tự