Ảnh đại diện của svyatonik
@svyatonik
Làm thành viên từ Ngày 24 tháng 01 năm 2007
0 Đề xuất

svyatonik

Trực tuyến Ngoại tuyến
############################################ 34 y.o. software developer from Russia. Master's degree & Ph.D. in computer sciences. Rich work experience in different software development companies as senior/lead software developer, software architect, development team manager. Experience in coding, code reading & reviewing, writing scope statements, team management e.t.c. ############################################ Areas Of Expertise: - C/C++/C# - database development (MSSQL, MS Access, Oracle, MySQL, SQLite, BerkleyDB, Memcached...) - Windows (desktop & server software, kernel drivers, Cygwin etc), Unix (console only) Other: algorithms; Flash (Actionscript 3); Web development (ASP.NET, PHP, JavaScript); browser extensions (Chrome); MS Office (automation, VBA); Windows Scripting Host (WSH + JScript) ############################################
$16 USD/giờ
24 đánh giá
4.6
 • 88%Các công việc hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng giờ
 • 31%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Senior software developer

Aug 2010

Developing next-generation business process management software: - writing server-side business-logic in C# and N3 - code reviewing

Senior software developer

Jul 2007 - Aug 2010 (3 years)

Developing well-known Acronis True Image Home backup software: - writing C++ code for business-logic, UI, low-level libraries & drivers - cross-platform development (Windows, Linux) - code reviewing

Game developer

Aug 2006 - Jul 2007 (11 months)

Flash games development: - ActionScript coding - levels design - character animations I've created more than 10 games. Here some samples: - Snow Line () - Monster Truck Curfew () - Dune Buggy ()

Lead software developer, development team manager

Feb 2003 - Jul 2006 (3 years)

Developing Russia-most-successful banking software (RS-Bank) system: - writing C/C++ code for business-logic & UI - writing architectural documents - reviewing and contributing to business requirements - development team management - candidates interviewing

Giáo dục

Master

1998 - 2003 (5 years)

Ph. D.

2003 - 2006 (3 years)

Chứng Nhận

 • C# 1
  85%
 • C++ Level 1
  83%

Các Chứng Nhận

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer Ưa Thích
 • Đã Xác Thực Thanh Toán
 • Đã Xác Thực Điện Thoại
 • Đã Xác Thực Danh Tính
 • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự