Ảnh đại diện của swati2008
@swati2008
Cờ của India Ghaziabad, U.p., India
Member since Ngày 26 tháng 06 năm 2008
0 Đề xuất

swati2008

Trực tuyến Ngoại tuyến
DR. SWATI LOHANI A PH.D. (PLANT PATHOLOGY), MY SKILLS ARE NATURALLY SUITED FO DATA ENTRY AND COPYWRITING JOBS. I HAVE AN EXCELLENT COMMAND OVER GRAMATICALLY CORRECT ENGLISH, A FLAIR THAT COMES HANDY FOR ARTICLE WRITING THAT IS MY PASSION. AS A SUBJECT EDITOR, MY EXPERTISE LIES IN WEEDING OUT ERRORS AND CHURN OUT BOOKS. MY STRENGTHS ARE MEETING HECTIC DEADLINES BEFORE TIME ALL SINCERITY CREDIBLE INTERNET RESEARCH COMBINED WITH MY PERSONAL INPUTS SHALL MAKE THE PROJECTS A CAKEWALK
1 đánh giá
2.3
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự