Ảnh đại diện của swiftdesigners
@swiftdesigners
Cờ của India Lucknow, India
Làm thành viên từ Ngày 07 tháng 11 năm 2007
0 Đề xuất

swiftdesigners

Trực tuyến Ngoại tuyến
Name : Paul Post : UI/UX Developer Experience : 10 years
$10 USD/giờ
2 đánh giá
1.3
  • 50%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

My Journey

Jun 2005 - Feb 2012 (6 years)

Its being a tough but blessed journey of my life...I learned too much things here and still walking on same track with new and modern accessories.

Giáo dục

B.A.

2003 - 2007 (4 years)

Bằng cấp

Diploma in Designing (2006)

Learned new things here and shaped my skills.

Các xuất bản

Not yet

Not Yet

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự