Ảnh đại diện của swissactive
@swissactive
Member since Ngày 25 tháng 07 năm 2007
0 Đề xuất

swissactive

Trực tuyến Ngoại tuyến
we have expert hands in LAMP (Linux-Apache-PHP-MySQL), Flash, CS2, Dreamweaver, Illustrator. We have over 30 years of combined industry experience in our ranks. Contact us for your professional service at competitive pricing.
$10 USD/giờ
1 đánh giá
1.2
 • 100%Các công việc hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng giờ
 • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

 • hình của Blake A. PHP for Website $40.00 USD

  “I HIGHLY RECOMMEND. A REAL PROFESSIONAL. KEEPS HIS WORD. THANK YOU.”

Các Chứng Nhận

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer Ưa Thích
 • Đã Xác Thực Thanh Toán
 • Đã Xác Thực Điện Thoại
 • Đã Xác Thực Danh Tính
 • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự