Profile cover photo
Bạn đang theo dõi
Lỗi khi theo dõi người dùng.
Người dùng này không cho phép người dùng khác theo dõi họ.
Bạn đã theo dõi người dùng này rồi.
Gói thành viên của bạn chị cho phép 0 lượt theo dõi. Hãy nâng cấp lên ở đây.
Bỏ theo dõi thành công
Lỗi khi bỏ theo dõi người dùng.
Bạn đã đề xuất thành công
Lỗi khi đề xuất người dùng.
Đã xảy ra lỗi. Hãy làm mới trang và thử lại.
Đã xác thực email thành công.
Avatar người dùng
$10 USD / giờ
Cờ của INDIA
hassanabad ranawari, india
$10 USD / giờ
Hiện ở đây đang là 9:29 CH
Đã tham gia vào tháng 1 7, 2023
1 Khuyến nghị

Syed Ali H.

@syedalii72

0,0 (0 nhận xét)
0,0
0,0
0%
0%
$10 USD / giờ
Cờ của INDIA
hassanabad ranawari, india
$10 USD / giờ
Không áp dụng
Công Việc Hoàn Thành
Không áp dụng
Đúng Ngân Sách
Không áp dụng
Đúng Thời Hạn
Không áp dụng
Tỉ Lệ Thuê Lại

Digital Marketer & Creative Writer

Hello, I'm Syed Ali, a dynamic professional deeply immersed in the realms of writing and digital marketing. As the CEO of The Broker Leads, I've honed my expertise across diverse areas such as copywriting, scriptwriting, content creation, social media marketing, website development, graphic design, video editing, and more. At The Broker Leads, we embody a commitment to excellence, staying ahead of digital marketing trends and employing data-driven strategies to help clients meet their objectives seamlessly. Whether you're aiming to elevate your social media presence, craft compelling content, build a captivating website, or harness the power of digital marketing, we're here to assist you. If you're ready to amplify your brand or project, let's connect! Reach out today to explore how my skills can drive your success in writing and social media or digital marketing. Best regards, Syed Ali

Liên hệ Syed Ali H. về công việc của bạn

Đăng nhập để thảo luận thông tin thông qua chat.

Portfolio

Nhận xét

Đã lưu thay đổi
Chưa có nhận xét nào để xem ở đây!

Kinh nghiệm

Script writer

Civati
thg 1 2023 - Hiện tại
As a script writer for Civati, I excel at creating engaging and informative scripts for various YouTube channels. With a talent for storytelling and a keen eye for industry trends, I manage multiple projects and consistently produce high-quality work that exceeds expectations. My expertise in crafting compelling scripts for movie recaps, travel tales, and other topics has helped Civati's YouTube channels attract and retain a large audience.

Liên hệ Syed Ali H. về công việc của bạn

Đăng nhập để thảo luận thông tin thông qua chat.

Xác thực

Freelancer Ưa Thích
Đã Xác Thực Danh Tính
Đã Xác Thực Thanh Toán
Đã Xác Thực Điện Thoại
Đã Xác Thực Email
Đã Kết Nối Facebook
Người dùng trước Người dùng kế tiếp
Đã gửi lời mời thành công!
Cảm ơn bạn! Chúng tôi đã gửi email chứa đường link để bạn lấy tín dụng miễn phí.
Đã xảy ra lỗi trong khi gửi email của bạn. Hãy thử lại.
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.