Hình đại diện của syednaved
@syednaved
Làm thành viên từ 25 tháng 2, 2004
0 Đề xuất

syednaved

Trực tuyến Ngoại tuyến
New Generation Systems is a growing web development / design company based in New Delhi, India. Our team of experienced web developers and designers is here to provide you or your company with the highest degree of service available. These services include: Web Programming - All current Client- and Server-Side Technologies Database Design & Implementation - MySQL, MsSQL, etc. Web Design - News Sites, Shopping Cart, Books Sites, Sports Sites, Personal Pages, Auctions Sites, etc. Graphic Design - Banners, Logos, Buttons, Icons, Photo Manipulation, etc. CD-Presentation, Broucher Desiging etc. Specialized Internet/Intranet Systems - Custom Content Management Systems, Shopping Cart etc.
$12 USD/hr
1 Nhận xét
0.0
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio Items

Các nhận xét gần đây

Không có nhận xét nào.

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự