Ảnh đại diện của synsoftglobal
@synsoftglobal
Cờ của India Indore, India
Member since Ngày 27 tháng 01 năm 2009
0 Đề xuất

Synsoft Global

Trực tuyến Ngoại tuyến
is Microsoft Certified Partner company. We have highly skilled work force (50+) with strong work ethics to make sure the delivery of the quality product under strict deadline. Our technical expertise o Dot Net technologies (ASP.net, VB.net, C#.net, , , LINQ)o SQL reporting services o PHP/MYSQL, Joomla, Wordpress, Magento, CodeIgnitor.o Applications for Facebooks (FBML) o IPhone Apps (Objective C, Titanium, etc.) o Android Applications
$12 USD/giờ
3 đánh giá
5.3
  • 75%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 33%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự