Ảnh đại diện của sysprogrammer
@sysprogrammer
Member since Ngày 27 tháng 12 năm 2006
0 Đề xuất

sysprogrammer

Trực tuyến Ngoại tuyến
• windows/ubuntu/embedded; • MSVC++/WinAPI (sockets, multithreading/mutexes, WaveForm functions, cross-compiling code style and so on...), MinGW, g++/GDB, Borland Delphi/Builder, .NET (managed C++, C#), WTL, Qt, Python, TCL, mysql, postgreSQL, sqlite; • spartan3e/3a(DSP), virtex4/5, artix7/kintex7; • microblaze: ASM, C, C++, plb46, axi4, GPIO, interrupts, timers, FSL-streams, self-made UDP-IP-MAC stack through the EMACLite+MII2RMII (without lwIP etc). Yes, I've been working on all of these.
$9 USD/giờ
3 đánh giá
3.9
  • 75%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Xem các Freelancer tương tự