Profile image of sysprogrammer
@sysprogrammer
Làm thành viên từ Ngày 27 tháng 12 năm 2006
0 Đề xuất

sysprogrammer

Online Offline
• windows/ubuntu/embedded; • MSVC++/WinAPI (sockets, multithreading/mutexes, WaveForm functions, cross-compiling code style and so on...), MinGW, g++/GDB, Borland Delphi/Builder, .NET (managed C++, C#), WTL, Qt, Python, TCL, mysql, postgreSQL, sqlite; • spartan3e/3a(DSP), virtex4/5, artix7/kintex7; • microblaze: ASM, C, C++, plb46, axi4, GPIO, interrupts, timers, FSL-streams, self-made UDP-IP-MAC stack through the EMACLite+MII2RMII (without lwIP etc). Yes, I've been working on all of these.
$9 USD/Giờ
các đánh giá về 3
3.9
  • 75%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Xem những Freelancer tương tự