Ảnh đại diện của Tablassus
@Tablassus
Cờ của Portugal Sacavem, Portugal
Làm thành viên từ Ngày 07 tháng 04 năm 2009
1 Đề xuất

Tablassus

Trực tuyến Ngoại tuyến
*More than 15 years of programming experience. *7 years working with Visual Basic languange. *5 years working with VBA for applications and building automated bots. *Solid knowledge on SQL, XML, TCP/IP. *Skilled in Math, Statistics and Data Mining. *Special interest on Artificial Intelligence projects. *Frequecy of University (Degree in Chemical Eng.) *4 years experience teaching Math and Chemistry. *3 years working on Data Mining projects. *World Customs Organization e-learning Course. *6 years experience on International Trading for a Multination al Corporation. *Adviso r for several projects in the area of software management / developpement. *Perfectionist, Professional, Pro-active..
$15 USD/giờ
19 đánh giá
5.0
  • 92%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 26%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Data Analysit

Jul 2008

Data mining, task automation, VBA coding, error detection, pattern recognition

Giáo dục

Chemistry

1995 - 2003 (8 years)

Bằng cấp

Customs HS Code and Price valuation (2010)

WCO

Certification is HS Code classification (Harmonized System) and Price valuation. These are 2 important goods classification / valuation aspects related to Exporting / Importing of goods.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự