Hình đại diện của Tablassus
@Tablassus
Cờ của Portugal
sacavem, Portugal
Thành viên từ April, 2009
1 Đề xuất

Tablassus

Trực tuyến Ngoại tuyến
*More than 15 years of programming experience. *7 years working with Visual Basic languange. *5 years working with VBA for applications and building automated bots. *Solid knowledge on SQL, XML, TCP/IP. *Skilled in Math, Statistics and Data Mining. *Special interest on Artificial Intelligence projects. *Frequecy of University (Degree in Chemical Eng.) *4 years experience teaching Math and Chemistry. *3 years working on Data Mining projects. *World Customs Organization e-learning Course. *6 years experience on International Trading for a Multination al Corporation. *Adviso r for several projects in the area of software management / developpement. *Perfectionist, Professional, Pro-active..
$15 USD/giờ
19 đánh giá
5.0
  • 92%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 26%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Chưa có đánh giá nào.

Kinh nghiệm

Data Analysit

Jul 2008

Data mining, task automation, VBA coding, error detection, pattern recognition

Giáo dục

Chemistry

1995 - 2003 (8 years)

Chứng chỉ

Customs HS Code and Price valuation (2010)

WCO

Certification is HS Code classification (Harmonized System) and Price valuation. These are 2 important goods classification / valuation aspects related to Exporting / Importing of goods.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự